doświadczone "pogotowie statystyczne"

 

 

Załogę portalu analiza-ankiety.pl stanowią młodzi pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych. Mimo młodego wieku statystycznymi analizami danych zajmujemy się już od 2008 roku. Z racji tego, że sami prowadzimy własnych magistrantów, jesteśmy na bieżąco z wymaganiami dotyczącymi obliczeń i analiz statystycznych do prac dyplomowych i niejednokrotnie stanowimy swego rodzaju pogotowie statystyczne dla tych, którym zostało niewiele czasu do obrony pracy dyplomowej. Pracujemy na profesjonalnym oprogramowaniu statystycznym renomowanych firm, jak Statistica, SPSS, jak i na wolnym oprogramowaniu jak „R” oraz PSPP.

 

Poza analizami statystycznymi dla studentów, pomagamy w opracowywaniu badań do artykułów naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz do grantów dla firm, instytucji oraz samorządów.

jak pomagamy studentomzobacz koszt usługi