pomoc statystyczna

 

 

Pomagamy studentom w obliczaniu i opracowywaniu wyników badań do prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich. Nasza pomoc statystyczna polega na usłudze kompletnej analizy statystycznej, obejmującej obliczenia statystyczne, analizę wyników oraz przedstawienie zastosowanych metod badawczych. Dopełnieniem kompletnej analizy danych jest wizualizacja rezultatów badań w atrakcyjnej formie graficznej (tabele, wykresy). Wszystkie elementy analizy ankiet przesyłane są drogą elektroniczną w edytowalnym formacie (.doc) oraz jako PDF. Całość opisana jest zrozumiałym językiem – do niezbędnego minimum ograniczamy nazewnictwo statystyczne.

 

Uwaga – wszystkim studentom dajemy 100% gwarancję akceptacji analizy przez promotora – jeżeli promotor będzie miał zastrzeżenia – dostosujemy ją, a jeśli nie zaakceptuje jej w całości, zwrócimy Ci 100% wpłaconej kwoty!

nasze doświadczeniezobacz koszt usługi